DEZVOLTARE FĂRĂ FRACTURARE
Portalul anti-fracturare din România
Articole recente
Arhivă tematică
Sondaj

Sunteţi de acord ca în România să se interzică prin lege fracturarea hidraulică?

Loading ... Loading ...
grupul fb
YouTube-Vlog-Romania300x120

image7[…] „Se discută dacă aceste gaze sunt sau nu incluse printre bogăţiile de interes public, naţional ale subsolului şi care constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, conform art. 136 din Constituţie şi dacă sunt incluse în sfera de reglementare a art. 1 din Legea nr. 238/2004, Legea petrolului. Se poate argumenta şi într-un fel şi în altul, după bunul obicei al juriştilor.Alin. 3 al art. 1 din Legea nr. 238/2004 enumeră limitativ felurile de gaze naturale la care se referă, iar cele de şist nu se regăsesc printre ele. Dacă se voia includerea lor în categoria gazelor naturale, nimic nu-l oprea pe legiuitor să o facă în mod expres. Legile trebuie să fie clare şi să nu lase loc de interpretări după bunul plac al fiecăruia. În anul 2004 nu era pe tapet exploatarea acestor gaze, astfel că în mod cert legiuitorul nu le-a avut în vedere, deci ele nu sunt cuprinse în reglementarea acestei legi. Dacă textul folosea doar noţiunea de gaze naturale, fără a le enumera limitativ, se putea aprecia că ele sunt incluse în această categorie, dar câtă vreme ele nu se regăsesc printre cele indicate expres de text, nu putem adăuga la lege.

Cred însă că aceasta nu are mare importanţă, pentru că dacă legea petrolului nu le cuprinde încă, le va cuprinde în curând, deoarece suntem conduşi prin ordonanţe, câtă vreme parlamentul s-a autosuspendat de la a face legi. El face comitete şi comiţii, pentru că este mai uşor să se certe prin comisii decât să facă legi, iar majoritatea celor ce îl alcătuiesc suferă de televizită cronică şi de aceea apar mereu pe toate posturile tocmai ca să ne facă în ciudă, să ne arate pe cine am trimis să ne reprezinte şi cât de proşti am fost că i-am votat. De ce să se obosească să facă legi, dacă merge şi cu ordonanţe? Şi cum, practic, s-a eliminat controlul Curţii Constituţionale pe ordonanţe, ele curg într-o veselie. Nu dau socoteală nimănui.

Au fost în istoria acestui neam mai multe perioade de tristă amintire când ţara era condusă doar de conducători, fără parlament. Nu vrem să mai trăim astfel de vremuri.

Problema cea mai grea nu ţine de dezlegarea întrebării ale cui sunt gazele de şist şi dacă ele trebuiesc sau nu exploatate, ci de metoda de exploatare a lor, care trebuie să fie total nepoluantă, dar cea de fracturare hidraulică prin care urmează să fie scoase la suprafaţă este fără nici o îndoială puternic poluantă şi creează o stare de potenţial pericol pentru mediu. Nu trebuie să fii mare geolog ca să înţelegi că metoda este primejdioasă, dar sunt multe studii geologice care analizează pericolele care pot afecta viaţa pe un mare perimetru în jurul sondelor de exploatare şi pentru mult timp. Citez o parte din efectele pe care fracturarea hidraulică le poate avea asupra mediului, aşa cum le analizează geologul Georgeta Ionescu[1]:

- poluarea cu aceste gaze atât a pânzelor freatice de apă cât şi apelor de suprafaţă,
- folosirea în exploatare a unor cantităţi foarte mari de apă care vor fi scoase din circuit, iar cum în multe zone din ţară apa este tot mai puţină, seceta tot mai mare, consecinţele vor fi dramatice, se va produce deşertificarea multor regiuni(în acest timp pe copii îi învaţă la şcoală să facă economie la apă cînd se spală pe dinţi),
- injectarea în pământ a unor cantităţi foarte mari de substanţe chimice poluante,
- scoaterea din circuitul agricol pe un termen foarte lung a unor mari suprafeţe de teren agricol,
- poluarea solului cu gaze şi substanţe chimice toxice, cu metalele care vor ieşi din pământ odată cu gazele, pentru multă vreme,
- risc seismic, şi nu în ultimul rând
- poluarea aerului.

Toate acestea vor afecta viaţa şi sănătatea omului. Fără apă, sol şi aer curat nu există viaţă.

Atunci când gazele ies la suprafaţă prin fracturarea rocilor în care ele sunt încastrate, în mod necesar interferează cu pânzele freatice de apă aflate deasupra lor, dar şi cu apa de suprafaţă, şi tot în mod necesar le poluează. Odată cu gazele vor fi antrenate la suprafaţă şi o parte din substanţele chimice injectate în pământ pentru a provoca exploziile care vor fractura rocile şi evident vor polua tot ce întâlnesc în cale. Celebrul film difuzat relativ recent prin care se arătau efectele acestor metode de exploatare în SUA este foarte elocvent. Apa de la robinet ardea, iar compania de exploatare nega evidenţa!

Constituţia ne garantează: dreptul la viaţă, la integritatea fizică şi psihică prin art. 22 alin. 1, dreptul la ocrotirea sănătăţii prin art. 34, dreptul la mediu sănătos prin art. 35.

În virtutea acestor garanţii constituţionale şi în aplicarea disp. art. 36 alin. 1 şi 2 lit. b şi e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, care spune: consiliul local are „atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului” (lit. b) şi „aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale” (lit. e), iar aceste atribuţii şi le exercită prin hotărâri conform alin. 1, sugerez tuturor consiliilor locale ale unităţilor administrative cu personalitate juridică, adică comune, oraşe şi municipii, să hotărască interzicerea pe întreg teritoriul lor, public şi privat, a exploatării  prin metoda fracturării hidraulice. Hotărârile de consiliu să se refere doar la metoda de exploatare, nu la interzicerea exploatării gazelor de şist. Şi consiliile cărora instanţele le-au anulat hotărârile anterioare, pot să facă altele, deoarece obiectul lor este altul. În primele au interzis exploatarea gazelor de şist, iar în ultimele să se interzică exploatarea prin metoda fracturării hidraulice, fără să se refere la gazele de şist.

De asemenea, în baza disp. alin. 6 lit. a, pct. 9 şi 13 din acelaşi articol, combinat cu disp. art. 5 lit. c şi art. 22 din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificată, pe drumurile de interes local, care se află în administrarea consiliilor locale, adică cele comunale, orăşeneşti, municipale, se poate interzice circulaţia cu maşini şi utilaje care au o greutate şi o încărcătură peste o anumită limită.

Astfel de hotărâri ale consiliilor locale nu vor putea fi  anulate de instanţe, fără încălcarea textelor analizate mai sus.

Unul din directorii de la Chevron afirmă pe televizoare că prin contractul de concesiune, concedentul, adică amicul nostru Statul Român, s-a obligat să asigure accesul liber la perimetrele concesionate. A făcut-o prin încălcarea tuturor dispoziţiilor constituţionale şi legale de garantare şi apărare a dreptului de proprietate al cetăţenilor. Obiect al concesiunii îl poate constitui doar resursele subsolului, care sunt proprietate publică de interes naţional, nu şi terenurile, proprietatea persoanelor fizice sau juridice sub care se află aceste resurse. Referitor la terenuri, statul are doar drept de expropriere, dar doar în condiţiile legii, astfel că dacă s-a obligat să asigure accesul la perimetrele unde se află resursele, fără a ţine cont de drepturile de proprietate asupra acestora, contractul este nelegal şi poate fi anulat în instanţă la cererea celor prejudiciaţi.

Art. 6, 7 şi 8 din Legea petrolului stabilesc condiţiile limitative în care concesionarul are acces la terenurile, proprietatea altor persoane fizice sau juridice, şi anume „în condiţiile legii”, deci după dobândirea legală a unui drept de folosinţă sau servitute asupra terenului, pe care îl poate dobândi doar prin acord cu proprietarul sau prin expropriere, dar întotdeauna aceasta implică o justă şi prealabilă despăgubire. Aceasta înseamnă că nu pot intra pur şi simplu pe niciun teren fără acordul proprietarului, deci nici pe terenul aflat în proprietatea sau administrarea unităţilor administrative, fără o hotărâre a consiliilor locale.

Ca să obţină acordul proprietarilor, titularii concesiunilor trebuie să încheie cu aceştia acte juridice şi să le prezinte toate actele scrise în baza cărora au obţinut concesiunea resurselor, toate avizele de mediu, acte din care să rezulte concret: ce vor să facă acolo, ce consecinţe are activitatea de explorare, exploatare asupra terenului, asupra mediului, asupra vecinătăţilor, cât timp vor ocupa terenul, ce suprafaţă concretă vor folosi, ce rămâne în urma acestor activităţi, ce despăgubire oferă, etc. Proprietarul are dreptul de a cunoaşte absolut toate condiţiile de exploatare, ale modului de folosire, ale consecinţelor asupra terenului său şi apoi să îşi dea sau nu acordul, „cu respectarea principiului egalităţii de tratament şi al echităţii.” spune alin. 1 al  art. 8 din lege.

Intrarea concesionarilor pe terenurile altor persoane, fără acordul acestora este nelegală, complet abuzivă şi ei pot fi scoşi afară, dacă nu prin bună înţelegere, prin hotărâri judecătoreşti cu caracter urgent. Nu au voie să instaleze niciun fel de cabluri, senzori, utilaje, etc. fără acordul proprietarilor, aşa cum fac de obicei.

În practica juridică s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti pe principii similare de apărare a mediului, de înlăturare a riscurilor potenţiale pentru mediu, pentru sănătatea şi viaţa oamenilor, referitoare la efectul câmpului electromagnetic produs de antenele GSM, prin care s-au admis acţiunile de înlăturare a lor din apropierea zonelor locuite, de pe blocuri, etc.

În esenţă, instanţele au reţinut că acolo unde nu există studii certe privitor la posibilele riscuri asupra sănătăţii și vieţii omului, trebuie aplicat principiul precauției în eliberarea tuturor autorizaţiilor şi avizelor, iar acolo unde există riscul de afectare a mediului, a sănătăţii și vieţii ele să nu fie eliberate, deoarece se încalcă dreptul la un mediu conform, care impune să se aplice următoarele principii:

- al prevenirii poluării,
- al precauției în luarea deciziilor,
- al utilizării durabile, și nu în ultimul rând,
- al priorităţii sănătăţii și vieții oamenilor.

Toate acestea în virtutea obligației generale de a conserva și proteja mediul, împreună cu elementul central al acestuia care este omul, principalul patrimoniu al umanității în scopul menținerii sale, cel puțin în starea în care a fost moștenit și a transmiterii sale generațiilor următoare. Am citat din motivarea deosebit de serioasă şi laborioasă a sentinţei nr. 312/2012 a Tribunalului Gorj[2]. Judecătorul care a muncit la această hotărâre merită toate felicitările.

Principiul precauţiei a fost instituit pentru prima oară prin Tratatul de la Roma care a introdus în Tratatul de la Maastricht art. 130 R. Acest articol a devenit art. 174 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene şi care impune că, în lipsa unor date certe referitoare la consecinţele pe termen lung ale exploatării gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice, autorităţile trebuie să protejeze cu prioritate individul contra riscurilor potenţiale.

România este parte în mai multe tratate internaţionale privitoare la protecţia mediului. Există şi directive ale Uniunii Europene care apără mediul. Toate au dispoziţii generale de apărare a mediului, de interzicere a poluării. Ele trebuiesc cercetate, studiate şi folosite. Nu mi-am propus să fac aceasta în acest  articol, poate cu altă ocazie. Constituţia noastră are dispoziţii clare în acest sens şi ar trebui să fie suficiente. Aceste principii se regăsesc şi în OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, un act normativ stufos, imprecis, făcut parcă anume să poată fi încălcat. […]

12 februarie 2014, Maria BORNEA, Florin BORNEA, avocaţi, Baroul Arad

Articolul integral pe JURIDICE.ro

 

Un răspuns la Abordare juridică a chestiunii DGS: Explodează gazele de şist?

 • Dezvoltare fără fracturare spune:

  „Cezar”…om bun…am lăsat special acest comentariu fiindcă bănuiam că nu te compromiți să scrii de acasă și că ai făcut-o de la servici, fapt pentru care am verificat și te-am găsit în clădirea lui nenea Tender :D.
  IP Lookup Result for 91.236.228.11
  IP Address: 91.236.228.11
  Host of this IP: nat-caransebes.prospectiuni.ro
  Organization: Prospectiuni SA
  ISP: Prospectiuni SA
  vezi și aici http://wp.me/a4mMB3-i9 și aici http://wp.me/a4mMB3-ia după care ia o gură de aer și spune șefilor să te trimită în concediu că ești incompetent în a face lobby…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Abonați-vă la Newsletterul Antifracturare
Evenimente
Arhivă articole
iunie 2018
Lu Ma Mi Jo Vi Du
« Mai    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930